Kako da igrate glavnu ulogu u svom životu?

U posljednje vrijeme mnoge je zainteresirao pojam mindfulness-a i skoro svakodnevno primam upite vezane za koncept mindfulness-a, za njegovu svrhu, način prakticiranja i rezultate.

Mindfulness znači usmjeravanje pažnje na sadašnji trenutak, a dugoročno vas vodi ka ispunjenijem i sretnijem životu. Pomoću njega raste vaše samopouzdanje i samopoštovanje, postajete svjesni vlastite vrijednosti, i fokus usmjeravate na sve lijepo i dobro u vašem životu.

Mindfulness u početku predstavlja nekoliko vrsta meditacije, yoge i svakodnevnih vježbi koje pomažu osobama da budu u sadašnjem trenutku i da počnu primjećivati stvari i pojave koje inače ignorišu. Nakon određenog vremena prakticiranja mindfulness postaje način života.

Najčešće ljudima objašnjavam kroz vlastiti primjer i prenosim znanje i iskustva vezana za načine na koje je meni mindfulness pomogao i promijenio moj život. Prije početka prakticiranja mindfulnessa:

 • često sam bila nervozna;
 • brinula sam se za vlastitu budućnost;
 • zbog svakodnevnih problema nisam vidjela svoju viziju i nisam znala kuda idem;
 • kao i većina ljudi, dozvoljavala sam da me sitnice izbace iz takta;
 • mislila sam da ću riješiti problem ako uporno budem razmišljala o njemu i o potencijalnim rješenjima;
 • nisam mnogo obraćala pažnju na pojave oko mene jer sam bila okupirana zabrinjavajućim mislima;
 • imala sam nisko samopouzdanje i vjeru u sebe;
 • dozvoljavala sam strahovima da budu prisutni u mom životu;
 • tražila sam svoju svrhu izvan sebe.

Ukoliko ste se pronašli u većini navedenih stvari, dozvolite sebi da pružite šansu mindfulnessu i da počnete živjeti život u kojem vi igrate glavnu ulogu.

Nekoliko učesnika na mojim predavanjima mi je reklo da su par puta pokušali meditirati ali da nisu uspjeli jer se nisu mogli opustiti. I odustali su. Tu je ključna greška. Šta god da radite, radite to sa mislima da odustajanje nije opcija. I zaista ne treba da bude. Naravno da je jako teško početi sa meditacijom. I meni je bilo teško. Nekoliko puta sam bila na ivici odustajanja. Ali kad god bi mi takve misli prolazile kroz glavu, ja bih se sjetila rečenice “Ono što vježbaš svaki dan postaje jače.”

Bitno je znati da nema ispravnog i neispravnog načina meditiranja. Samo postoji vaš način.

Glavni koraci u mindfulnessu:

 • smjestite se u udobnu poziciju;
 • usmjeravajte pažnju na svoje disanje;
 • slušajte svoje tijelo;
 • slušajte zvukove sa strane;
 • nemojte bježati od svojih misli, samo prepoznajte kada se one pojave i nježno vratite pažnju na disanje.

I kroz svaki ovaj korak SVJESNO DIŠITE.

Glavna svrha mindfulness meditacije nije da pobjegnete od svojih misli, nego da ih prepoznate, da postanete svjesni njihovog postojanja, te da napravite izbor kada se želite voditi njima. Najveća razlika između ljudi koji svakodnevno prakticiraju mindfulness i onih koji to ne rade, jeste ta što ovi prvi mogu prepoznati loše i negativne misli kada se pojave i odlučiti da ih ne žele u tom trenutku, i zamijeniti ih sa pozitivnim. Na taj način dugoročno postajete osoba koja kreira svoju vlastitu stvarnost na pozitivan način, i osoba koja je svjesna da njene misli oblikuju njen život.

Mindfulness je u velikoj mjeri prisutan i u mom individualnom coaching radu sa klijentima, gdje pruža izvanredne rezultate i pozitivne promjene.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close