ČETVRTA SEDMICA

ODGOVARATI VS. REAGOVATI
STOP: JEDNOMINUTNA VJEŽBA DISANJA

VIDEO

Sedmica počinje sa videom Stress – Portrait of a Killer, Roberta Sapolskya koji je neurobiolog na Stanford Univerzitetu, i vjerovatno najveći svjetski predstavnik rada na temu uzroka i efekata stresa. Ovaj video opisuje fiziologiju stresa, i kako u savremenom životu naš odgovor na stres, dizajniran evolutivno da nas zaštiti od opasnosti, može zapravo ugroziti naše živote kada se aktivira kontinuirano i bez jasne odluke. Ovo su loše vijesti.

Dobre vijesti, How to make stress your friend, Kelly McGonigal, psihologinje specijalizirane u zdravstvenoj medicini. Ona stavlja stres u novu dimenziju, ne govori o njemu kao o neprijatelju zdravlja i blagostanja, već kao o nečemu što štiti pa čak i daje život. Možda ide malo predaleko kada kaže da stres koji ugrožava zdravlje naprosto dolazi iz uvjerenja da je stres loš, ali njen video daje dobar kontra argument za ideju da je stres uvijek loš.

Na posljednjem videu Susan Bauer-Wu opisuje kako se mindfulness može protiviti ogromnoj količini stresa, i upoznaje vas sa vježbom STOP, koja se odnosi na mindfulness vježbu koju možete raditi bilo gdje i bilo kada, a služi da vam pomogne da budete otporniji i efikasniji u suočavanju sa teškim situacijama.

LITERATURA ZA ČITANJE

Šta je stres? Opisuje razliku između akutnog stresa – kratkotrajnog i prilagodljivog, i hroničnog stresa koji je glavni uzrok stresnih zdravstvenih problema. Anatomija straha predstavlja grafički prikaz odgovora na stres. Iskorištavanje dobrih strana stresa govori o moći prepoznavanja i priznavanja stresa, opisujući različite situacije u kojima vjerovanje da stres nije loš zaista pomaže, bez tvrdnje da je to tačno u bilo kojoj situaciji. STOP – jednominutna vježba disanja je opis vježbe koju ćete raditi ovu sedmicu sklopu neformalne vježbe.

ŠTA JE STRES

ANATOMIJA STRAHA

ISKORIŠTAVANJE DOBRIH STRANA STRESA

STOP – JEDNOMINUTNA VJEŽBA DISANJA

SVAKODNEVNE VJEŽBE

“Yoga 2” počinje ove sedmice. Za formalnu vježbu kombinujemo “Yoga 2” sa sjedećom meditacijom, radeći yogu ili sjedeću meditaciju svaki dan u toku ove sedmice.

Za neformalnu vježbu, ove sedmice ćete raditi vježbu STOP. Nemojte se truditi da zapamtite tačne korake ove vježbe, dovoljno je da zapamtite da napravite pauzu i obratite pažnju na disanje. Najbolji način da prihvatite ovu vježbu kao nešto sasvim prirodno je da je radite kada niste pod stresom, možete je raditi dok čekate u redu, idete do kancelarije, izlazite iz auta itd.

FORMALNA VJEŽBA

NEFORMALNA VJEŽBA

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close