Šest koraka do zadovoljnog života

Ova knjiga je nastala sa željom da pomognem osobama koje u ovom trenutku prolaze kroz period u kojem ne mogu definisati svoju životnu svrhu, ne znaju šta žele od života, ne vide smisao ni u čemu što rade, nervozni su i često imaju osjećaj da neki dio njihove životne slagalice fali. Sve što je opisano u ovoj knjizi nastalo je kao rezultat mog svakodnevnog rada prvenstveno na razvoju vlastite ličnosti, a u konačnici i rada sa klijentima.


PREUZMI KNJIGU

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close