Uvod u MBSR

Postoji vrijeme kada postanemo potpuno fokusirani na nešto što se događa oko nas. To se često događa na poslu kada imamo neki zadatak koji moramo riješiti, ili kada igramo neku igru, i tada nikako ne mislimo na prošlost ili budućnost. Potpuno smo prisutni u sadašnjem trenutku. Kada se to desi, nama često biva čudno i imamo osjećaj kao da je vrijeme stalo, a samo iz razloga što većinu vremena ne živimo na taj način, iako nam je uvijek dostupno.

Mindfulness se definiše na mnogo načina, ali njegova najpotpunija definicija je: obraćanje pažnje na sadašnji trenutak i doživljaje u sadašnjem trenutku, sa potpunom radoznalošću i spremnošću da budemo sa tim doživljajima.

MBSR je mješavina meditacije, svjesnosti svog tijela i yoge: učenje kroz praksu i sticanje znanja o tome kako se naše tijelo nosi sa stresom i kako ga može riješiti.

Kroz ovaj MBSR program biti ćete u mogućnosti da steknete vještine koje će vam pomoći: da znate kako da se nosite sa stresom, sa boli i svakodnevnim životnim izazovima; da znate kako da se na miran način nosite sa uznemiravajućim događajima; da znate kako da budete u potpunosti prisutni i živi u sadašnjem trenutku.

Iako MBSR nije lijek za ozbiljne medicinske probleme i ne može se koristiti u svrhu medicinskog liječenja, istraživanja su pokazala da uključivanje mindfulnessa u svakodnevni život može imati terapeutski učinak za one koji se bore sa stresom, depresijom, visokim pritiskom, anksioznošću, dijabetesom i drugim bolestima. Učesnici nakon završetka programa najčešće pišu kako se osjećaju više “živo” i u skladu sa samim sobom i ostalim ljudima u njihovom životu.

VAŽNOST SVAKODNEVNIH VJEŽBI

Ovaj program je mnogo usmjeren na iskustveno učenje, i svakodnevne vježbe su najvažniji dio programa. Isto kao što ne možete očekivati da ćete naučiti surfati tako što ćete čitati knjigu o surfanju i valovima, tako ne možete očekivati da ćete iskusiti prave vrijednosti mindfulnessa ukoliko ne budete svakodnevno vježbali, uključujući i tijelo i um.

Upravo iz gore navedenog razloga, preporučuje se da svaki dan izdvojite 30 minuta i uradite vježbu. To će vjerovatno biti jako teško, jer je najteže biti sam sa sobom i slušati sebe i svoje misli, ali bitno je da svaki put nastavite dalje, jer je jedino tako moguće osjetiti promjenu.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close