Meditacija

Ako želite da razvijate svoje samopouzdanje, prvo što trebate uraditi jeste prihvatiti sebe u potpunosti, sa svim svojim pozitivnim i negativnim stranama, kao i pružiti ljubav samome sebi, jer to često bude zanemareno.

Ova meditacija vas uči da postanete svjesni sadašnjeg trenutka, sebe u sadašnjem trenutku, i da obratite pažnju na stvari i dešavanja koja inače ignorišete. Vodit će vas kroz proces disanja i usmjeravanja pažnje, i pomoći vam da na dugoročnom planu postanete osoba koja prihvata i voli sebe.

Preporučljivo je da koristite audio slušalice kako biste postigli željeni efekat. Bitno je da meditaciju slušate svaki dan u periodu kad to vama najviše odgovara, ali inače se preporučuje da to bude rano ujutro ili kasno navečer.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close