Mindful yoga 2

Mindful yoga je treća vrsta formalne meditacije koja se prakticira na stres klinikama, zajedno sa body scan i sitting meditation. Mindful yoga Vam pomaže da budete svjesni svog govora tijela i šta ono govori o Vašim osjećajima i stavovima, te također Vam pomaže da promjenom fizičkog položaja mijenjate i svoje stavove i osjećaje. Tokom cijelog procesa bitno je da usmjerite svjesnost na disanje, te da budete usmjereni na sadašnji trenutak. May the mindfulness be with you!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close