OSMA SEDMICA

ZAKLJUČAK
RAZVIJANJE SOPSTVENE PRAKSE

Vrijeme za razmišljanje…

Došli smo do posljednje sedmice ovog programa, i ako ste gledali video snimke, čitali preporučene materijale, i radili vježbe, mnogo toga ste postigli! Kao rezultat vašeg rada, vjerovatno su se pojavile određene promjene od trenutka kada ste počeli sa programom, tako da je sada dobro vrijeme da sebi postavite pitanje: Koje promjene ste primijetili kada ste počeli sa programom? Promjene su možda drugačije od onoga što ste vi očekivali, i možda nisu velike. One se mogu odnositi i na suptilne promjene, kao što je spoznaja da ste u stanju naći vrijeme usred dana pretrpanog rasporedom, ili spoznaja da ste dosta fleksibilniji u odnosu sa drugim ljudima, ili da ste samo dosta ljubazniji prema sebi u teškim situacijama. Često su suptilne promjene one koje su zapravo najdublje, zato što one ukazuju na integrisano učenje.

Stvaranje sopstvene prakse

Za ovu sedmicu imate video snimke i literaturu za čitanje, ali ne i formalnu i neformalnu vježbu. Nekada znamo reći da osma sedmica MBSR programa počinje sada ali da zapravo nema kraja. Ako je ovaj program bio koristan za vas, možda ćete se upitati: Kako ćete nastaviti praktikovati mindfulness u svom životu, na svoj način? Možda ćete odlučiti da želite nastaviti vježbati na formalan način, uključujući u svoj raspored sjedeću meditaciju ili yogu, ili već sada imate ideju kako da uključite u svoj život jednu ili više neformalnih vježbi (usmjerenu svjesnost, STOP, soften-soothe-allow).

Svaka osoba koja je prošla MBSR program i koja je pronašla načine da uključi mindfulness u svoj život, radi to na jedinstven način, način koji odgovara njenom temperamentu i potrebama. Neko može nastaviti sa 30 minuta dnevnom praksom meditacije, neko može raditi yogu, neko može raditi meditaciju dok hoda koristeći usmjerenu svjesnost, neko može raditi neformalne vježbe tokom dana. Nije toliko bitno koje vježbe ćete raditi, koliko je bitno da ih napravite svojima, da vam pomažu da se osjećate više živima, i da osjećate radost u svakodnevnom životu.

VIDEO I LITERATURA ZA ČITANJE

 

PRIJEDLOZI ZA SVAKODNEVNU PRAKSU

NJEGOVANJE MINDFULNESSA

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close