Program za kompanije

Želite poboljšati produktivnost i motivaciju zaposlenih ili postaviti nove ciljeve u narednom periodu? Želite pružiti drugačije iskustvo Vašim zaposlenicima ili partnerima? Treninzi koje Vam nudim su pravi odgovor na ova pitanja.

Kreirala sam program vođena idejom da iskustvo i znanje stečeno kroz rad sa fizičkim licima možemo primjeniti i na pravna. Kompanije su, kao i ljudi, složeni organizam u kojem svaki organ može da radi u najboljem kapacitetu. 

Program je baziran na mindfulnessu, usmjeravanju pažnje na sadašnji trenutak u funkciji
smanjenja stresa, povećanja koncentracije, pamćenja i fokusiranja. Prema Harvard Medical School, mindfulness je dokazana metoda koja može olakšati tjeskobu i mentalni stres na poslu. Ovaj intenzivni program podrazumijeva meditativne prakse, vježbe yoge i svakodnevne vježbe usmjeravanja pažnje u skladu sa specifičnim zadacima.

Program se može prilagoditi karakteristikama svakog pojedinačnog korisnika uzevši u obzir broj zaposlenih, veličinu, specifičnosti djelovanja, okruženja kao i posebne zahtjeve ili želje. 

Rezultati programa

  • znatno poboljšanje učinkovitosti i produktivnosti
  • poboljšanje prilagodljivosti u odnosu na česte i nepredvidive promjene uzrokovane novim tehnologijama te društvenim trendovima
  • smanjenje stresa, pritiska, zabrinutosti i ljutnje
  • bolje raspoloženje na poslu
  • snažniji i jasniji fokus i koncentracija na zadatke
  • brže prepoznavanje vlastitih emocionalnih reakcija koje želite promijeniti
  • povećana emocionalna svjesnost i mogućnost kontrole vlastitih emocija
  • snažniji osjećaj unutarnje stabilnosti i povezanosti sa sobom
  • kvalitetnija komunikacija i bolje razumijevanje sa saradnicima i partnerima
  • povećana razina zadovoljstva vlastitim životom

Prijavite se na besplatni info sastanak:

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close