ŠESTA SEDMICA

MINDFULNESS I KOMUNIKACIJA: LAKE MEDITACIJA (JEZERO MEDITACIJA)

Ako ste malo razmišljali o svim stresnim situacijama u svom životu, vjerovatno ste shvatili da većina njih, ako ne i sve, uključuju druge ljude. Ove sedmice, fokusiramo se na komunikaciju i na to šta znači unijeti svjesnost u našu interakciju s ljudima, bilo da su to članovi porodice, kolege na poslu ili komšije. Prelazimo sa intrapersonalnih na interpersonalne relacije, upoznavajući se sa svijetom druge osobe i mjestom gdje se njegov i naš svijet susreću. Ovo znači prepoznavanje da i druga osoba ima svoju percepciju, osjećaje i potrebe, koji su skoro u potpunosti različiti od naših.

Kada se govori o slušanju, većina nas ne sluša dovoljno duboko kada je u razgovoru s nekom drugom osobom. Kao što Tara Brach kaže: “Kada razgovaramo s nekim, mnogo vremena provodimo razmišljajući šta ćemo mi reći, analiziramo, želimo da predstavimo sebe drugoj osobi, ili da kontrolišemo situaciju. Svjesno i čisto slušanje znači spuštanje kontrole. To nije lako i zahtijeva svakodnevni trening. Kada slušamo, povezani smo. Kada ne slušamo, osjećamo se razdvojeno i daleko.”

VIDEO

Susan Piver, u svojoj provokativnoj prezentaciji The Art of Being Heard opisuje četiri principa svjesne komunikacije (vrijeme, slušanje, manji dnevni red, samopouzdanje). U drugom videu, Tara Brach govori o The Sacred Art of Listening, i u Awakening Through Conflict, ona odgovara na pitanje kako se neko nosi sa konfliktom u komunikaciji.

LITERATURA ZA ČITANJE

Dio koji je uključen u čitanje je pismeni dio koji je vezan za video Tare Brach, pod istim nazivom Sveta umjetnost slušanja. Bijes je nekada pomiješan sa mržnjom i identifikovan je kao emocija koju “spiritualna osoba” ne bi trebala da ima. Sylvia Boorstein objašnjava nejasnoće u Najčešće postavljena pitanja.

SVETA UMJETNOST SLUŠANJA

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA

SVAKODNEVNE VJEŽBE

Ove sedmice, upoznajemo se sa Lake meditacijom (jezero meditacijom), koju bi trebalo da probate barem jednom ove sedmice. Za formalnu vježbu ove sedmice, došli smo do tačke u kojoj možete slobodno birati između tri glavne vježbe koje ste do sada radili (body scan, sjedeća meditacija, yoga 1 ili 2) i Jezero meditacija barem jednom.

Za neformalnu vježbu fokusiramo se na interpersonalne odnose koristeći komunikacijski kalendar, i primjećujemo šta se dešava kada unesemo svjesnost u odnose.

FORMALNA VJEŽBA

NEFORMALNA VJEŽBA

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close